top of page

Nová rukověť je na světě!

T%C3%A9ra_b%C3%A9ra_edited.jpg

Pomáhám lidem domluvit se

Proč mediace?

Mediace je způsob řešení konfliktů. Pro někoho je alternativou k soudnímu řízení, pro někoho cestou, jak vyřešit náročný spor s kolegy nebo sousedy. Někteří klienti se na mediaci domlouvají na výživném a péči o děti.Obchodní společnosti v mediaci zase často vidí možnost, jak se rychle a důvěrně domluvit se svými partnery nebo zákazníky. 

O ČEM JE MEDIACE?

Mediace je neveřejná a já jako mediátor jsem ze zákona vázána mlčnlivostí. To znamená, že vaše záležitost může zůstat jen mezi vámi. Ať už se jedná o obchodní tajemství nebo citlivá rodinná témata. 

DŮVĚRNOST

VAŠE ŘEŠENÍ

V mediaci jste vy tím, kdo rozhoduje. Ať už o tom, jaká témata se budou probírat, nebo o tom, jak mediace skončí. Na tento úkol ale nebudete sami. Pomůžu vám zorientovat se ve vaší situaci, formulovat, co je pro vás důležité, navzájem se slyšet a hledat řešení, které bude pro všechny přijatelné. 

SPOKOJENOST

Klienti často do mediace přicházejí s tím, že to bude ztráta času. Zkoušeli to mnohokrát a neúspěšně. Ti stejní lidé pak ale uvádějí, že se v mediaci poprvé pochopili a našli vyhovující řešení. Právě přítomnost další osoby, která pomáhá vést rozhovor konstruktivně, je často tím, co stačí k tomu, aby klienti odcházeli s vědomím, že ví, jaké budou jejich další kroky.

ODBORNOST

Mediace je obor, který má v našem systému své místo. V České republice se můžete setkat s pojemem "zapsaný mediátor", což je ten, kdo složil zkoušku na Ministretsvu spravedlnosti nebo České advokátní komoře. Tyto instituce také dohlíží na to, aby zapsaní mediátoři dodržovali Zákon o mediaci. Mediaci často doporučují OSPODy, advokáti a první setkání s mediátorem nařizují soudy. 

FLEXIBILITA

Mediace bude probíhat podle vašich potřeb. Záleží na vás, jak často, kolikrát i na jak dlouho se sejdeme. Mediační dohoda může být částečná nebo na předem určený čas. Výsledek můžete mít tak rychle, jak budete potřebovat. Nemusíme se držet žádných soudních lhůt nebo formálního postupu.

Průběh mediace

ÚVODNÍ SETKÁNÍ

 

Úvodní setkání můžete iniciovat vy, soud nebo třeba zaměstnavatel. Na setkání probereme vaše představy o mediaci a na závěr podepíšeme Smlouvu o provedení mediace.

MEDIACE​

Určíte si témata, o kterých se chcete bavit, řeknete, co je pro vás důležité, budete hledat možnosti řešení a vybírat to nejlepší. Mediace může probíhat naživo i online.

UKONČENÍ MEDIACE

​Většina mediací končí uzavřením mediační dohody. Pokud budete chtít, můžete se o jejím obsahu poradit s dalšími osobami nebo ji třeba donést notářovi, aby byla přímo vykonatelná. 

O mně

Moje cesta k mediaci

​Jako budoucí právnička jsem sledovala, jak se klienti soudí a nerozumí si. Často i vítězná strana odcházela zklamaná, protože nedostala, co chtěla. Hledala jsem něco jiného.

​Alternativu jsem našla v mediaci, kde jsou lidé schopni sami najít to nejlepší řešení své situace. ​Alternativní řešení sporů, včetně mediace, jsem studovala v České republice a Anglii.

Úspěšně jsem složila zkoušku na Ministerstvu spravedlnosti a zařadila se mezi zhruba 230 aktivních zapsaných mediátorů v České republice.

Působím v Praze a ve svém rodném Jablonci nad Nisou. Účastnila jsem se na mezinárodních mediacích i mediacích online. Mimo fungování jako zapsaná mediátorka se věnuji školní a peer mediaci.

Moje služby

KOLIK MEDIACE STOJÍ?

JAK DLOUHO MEDIACE TRVÁ?

KDE MEDIACE PROBÍHÁ?

1.000 - 1.500 Kč/h -  rodinné spory

1.500 - 3.000 Kč/h - ostatní spory podle druhu sporu a jazyku mediace

400 Kč/h - za soudem nařízené první informativní setkání (do podpisu Smlouvy o provedení mediace)

Částku platí klienti obvykle rovným dílem

700 Kč/h -  vypracování a příprava dokumentů

Každá situace potřebuje jiné množství času.

Průměrně je zapotřebí 3 - 5 setkání, kdy každé trvá 3 hodiny

Jablonci nad Nisou, v Praze nebo online. 

Po domluvě dojíždím i do dalších měst nejen v ČR.

Máte dotaz k mediaci? Rádi byste využili mých mediačních služeb?

Kontakt
bottom of page