top of page

Kurzy mediace

Těší mě předávat mediační dovednosti dál. Proto jsem trávím pravidelně svůj čas lektorováním mediačních výcviků i specializačních kurzů, seminářů a přednášek o mediaci. Na kurzech spolupracuji s kolegy, u kterých vím, že svoji práci dělají kvalitně a profesionálně.

Kurzy v rámci Mediačního výcviku
"Tak podnětnou, inspirativní a zajímavou spolupráci jsem snad v mediačních nácvicích ještě nezažila. Nesmírně obohacující! Už jen fakt, z kolika úhlů jsme se na kauzu podívali a jak ji detailně rozebrali! Tvé vstupy a hra slov, slůvek a slovíček! Hltala jsem a v hloubi duše děkovala jako nenasytná žíznivá houba. 

Mediační výcvik

Jsem lektorkou mediačních kurzů pro budoucí i stávající mediátory, konkrétně:

  • Základní výcvik v mediaci

  • Příprava na zkoušku mediátora

  • Jednodenní nácviky

  • Online nácviky

Naše kurzy jsou plné modelových kauz a příkladů z praxe.

V týmu jsem se zkušenými mediátory, Veronikou Vrábel Porteš, Robinem Brzobohatým, Lenkou Polákovou a Tomášem Horáčkem.

Mediace ve škole má svá specifika, proto s Evou Růtovou a Nikolou Křístkem vytváříme:

  • Specializační kurz pro školní mediátory

  • Výcvik v mediaci pro pracovníky škol

 Zaměřujeme se na to, aby byla mediace ve školách bezpečná, odborně vedená a odpovídala kontextu prostředí. 

Kromě kurzů pro veřejnost se věnujeme školám, kde mimo jiné vedeme peer mediační týmy.

Školní mediátor

Předměty na PF UK

Na Právnické fakultě se pravidelně podílím na výuce předmětu Preparation for the CDRC Mediation and Negotiation Competition. Současně koučuji soutěžní mediační tým zastupující  fakultu.

Mimo to mě můžete potkat jako lektorku na Letní škole mediace, pravidelného výjezdního semináře pro absolventy mediačních předmětů, který se odehrává v létě v Krkonoších.

Máte zájem o vzdělávání v mediaci, nicméně máte specifické požadavky? 

Společně vymyslíme kurz nebo přednášku na míru. Příkladem může být série vzdělávacích akcí pod hlavičkou IP Mediačního centra a Úřadu průmyslového vlastnictví, které jsem měla možnost lektorovat. 

Individuální poptávka

bottom of page